Chương trình Start-up VISA – Định cư Canada

“Start-Up Visa” là chương trình nhận thẻ thường trú nhân định cư Canada dành cho những doanh nhân đang có ý tưởng kinh doanh. Những ý tưởng đó phải hội đủ tiêu chuẩn:

A/ GIỚI THIỆU

 • Sáng tạo;
 • Có thể tạo ra việc làm cho người Canada;
 • Có thể cạnh tranh trong quy mô toàn cầu;
 • Được hỗ trợ từ một trong những tổ chức được chính phủ Canada chỉ định.
THUẬN LỢI KHÓ KHĂN
Không cần chứng minh tài chính – Nếu 3 – 5 người cùng tham gia một dự án, thì chỉ được 1 người đại diện nhóm thuyết trình ý tưởng của dự án.
– Nếu việc việc thuyết trình thất bại, thì toàn bộ những thành viên còn lại của dự án cũng sẽ bị từ chối.
Thời gian xét duyệt nhanh: 12 – 16 tháng  
3 – 5 đương đơn độc lập có thể tham gia cùngmột dự án  
Nhận thẻ thường trú nhân Canada tại Việt Nam  

B/ QUY TRÌNH

*Đây là bước không bắt buộc, Đương đơn có thể chỉ cần chờ nhận được thẻ thường trú nhân tại Việt Nam rồi mới sang Canada

BƯỚC 1: THẨM TRA HỒ SƠ

a/ Hồ sơ được chọn phải hội đủ điều kiện sau:

 • Đương đơn là chủ doanh nghiệp, hoặc có cổ phần trong doanh nghiệp từ 10% – 100%;
 • Doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, có lợi nhuận, đóng thuế đầy đủ;
 • Trình độ tiếng Anh: CLB5 (Tương đương IELTS General 5.0 – Nghe 5.0 – Đọc 4.0 – Viết 5.0 – Nói 5.0);
 • Sức khỏe tốt;
 • Không có tiền án tiền sự;
 • Dự án sẽ được thực hiện tại tất cả các tỉnh bang của Canada, ngoại trừ Quebec;
 • Nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức do chính phủ Canada chỉ định (designated organization)
 • Có tài chính (đủ cho gia đình sinh sống ở Canada trong 6 tháng đầu tiên)

Bảng tham khảo về tài chính yêu cầu:

Số người trong gia đình Tài chính yêu cầu (Đô Canada)
1 $12,669
2 $15,772
3 $19,390
4 $23,542
5 $26,701
6 $30,114
7 $33,528
Cho mỗi thành viên gia đình đi kèm $3,414

b/ Yêu cầu khác về Doanh nghiệp tại Canada

Sau khi các Đương đơn nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức do Chính phủ chỉ định:

Mỗi Đương đơn phải sở hữu ít nhất 10% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp đang lưu hành tại thời điểm đó;

Các Đương đơn và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp đang lưu hành tại thời điểm đó.

Tại thời điểm các Đương đơn nhận được thường trú nhân:

Đương đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp tại Canada;

Doanh nghiệp được thành lập tại Canada;

Việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra tại Canada.

c/ Các cơ quan, tổ chức được Chính phủ chỉ định

Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ Canada phê duyệt, chỉ định để đầu tư và/hoặc giúp đỡ các nhà đầu tư (Đương đơn) thực hiện việc quản lý kinh doanh tại Canada.

Là cơ quan, tổ chức sẽ chọn ra những đề xuất kinh doanh có tiềm năng và đánh giá sự thành công của đề xuất đó.

Có 3 dạng cơ quan, tổ chức như sau:

“Venture Capital Funds”: Đương đơn thuyết phục được một hoặc một nhóm kinh doanh đầu tư số vốn tối thiểu là 200.000 CAD vào dự án.

“Angel Investor Groups”: Đương đơn thuyết phục được một hoặc một nhóm nhà đầu tư đầu tư ít nhất 75.000 CAD vào dự án.

“Business Incubators”: Là những cơ quan, tổ chức không góp vốn đầu tư vào dự án; họ đóng vai trò như người tư vấn viên, lắng nghe, hướng dẫn việc thành lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp tại Canada. (Việc tư vấn có tính phí).

BƯỚC 2: LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Trách nhiệm của Đương đơn:

Cung cấp giấy tờ theo yêu cầu của chương trình

Chuẩn bị ý tưởng kinh doanh thuyết phục

Sẵn sàng tham gia các khóa huấn luyện để tham gia buổi phỏng vấn với các tổ chức được chính phủ chỉ định

Trách nhiệm của TNP:

Hỗ trợ đánh giá khả năng hồ sơ;

Hỗ trợ tìm ra những ý tưởng kinh doanh sáng tạo;

Liên hệ với các Đương đơn có cùng chung ý tưởng để thành lập nhóm dự án;

Liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm ra phương án hỗ trợ;

Cung cấp các lớp học hỗ trợ cho Đương đơn chuẩn bị thuyết trình để thuyết phục tổ chức được chỉ định;

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để nộp cho tổ chức được chỉ định để xin thư đồng ý hỗ trợ.

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ XIN THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) VÀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

a/ Xin thẻ thường trú (PR)

Chi phí

Phí nộp đơn: $2.075 CAD

Nếu bao gồm thêm vợ/chồng hoặc đối tác: $1.575 CAD

Con cái đi kèm: $225 CAD /trẻ

Thời gian xét thường trú nhân trung bình là: 12 – 16 tháng

Việc cần làm:

Cung cấp dữ liệu sinh trắc học

Khám sức khỏe

Cung cấp Lý lịch tư pháp

b/ Xin Giấy phép làm việc ngắn hạn (Temporary Work Permit)

Đương đơn nộp đơn xin Giấy phép làm việc ngắn hạn trong khi chờ nhận được thẻ thường trú

Giấy phép làm việc có giá trị 1 năm

Vợ/chồng và con cái có thể đi kèm sang Canada phải nộp đơn xin Giấy phép làm việc (Work Permit) hoặc Giấy phép du học (Study Permit)

Đây là bước không bắt buộc, khách có thể ở Việt Nam chờ nhận được thẻ thường trú nhân rồi mới qua Canada

BƯỚC 4: SANG CANADA (Sau khi nhận được thường trú nhân)

BƯỚC 5: THIẾT LẬP KINH DOANH TẠI CANADA

Điều hành hoạt động quản lý kinh doanh tại Canada

Doanh nghiệp được thành lập tại Canada

Việc kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra tại Canada


Thông tin liên hệ:

ThreeI – Học và định cư nước ngoài

Địa chỉ: 19 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://threei.com.vn/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Dungthreei 

Hotline: 0974.83.31.81 – 0896.65.25.99