Tạm trú không vì mục đích lợi nhuận

Phép cư trú không vì mục đích lợi nhuận cho phép công dân nước ngoài cư trú tại Tây Ban Nha trong vòng 1 năm mà không thực hiện bất cứ hoạt động lao động hoặc công việc nào

Cơ chế cấp Phép Tạm trú không vì mục đích lợi nhuận   

Công dân nước ngoài muốn lưu trú tại Tây Ban Nha trong vòng hơn 90 ngày không vì một mục đích cụ thể, hoặc vì các lý do khác với các lý do tương ứng với các loại phép lưu trú hoặc cư trú được nêu trong Quy chế Luật Tổ chức 4/2000 về quyền và sự tự do của người nước ngoài tại Tây Ban Nha và sự hòa nhập xã hội của họ, và chỉ khi không thực hiện bất cứ hoạt động lao động hoặc công việc nào, cần phải được cấp Phép Tạm trú không vì mục đích lợi nhuận trước khi xin thị thực.     

Những người chuẩn bị gia nhập làm ứng sinh hoặc dự tu tại một Hội dòng đời sống thánh hiến, nhà thờ, tôn giáo, nhà dòng hoặc một tổ chức tôn giáo có tên trong Đăng ký các Tổ chức tôn giáo của Bộ Tư pháp, hoặc sẽ thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác mang tính chất phi lợi nhuận trong sự bảo hộ của các đơn vị nói trên cũng cần phải xin cấp loại phép tạm trú này.     

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép tạm trú là Cơ quan đại diện của Chính phủ tại tỉnh nơi dự định cư trú. Và để xin cấp phép đương sự chỉ cần nộp đơn xin thị thực theo diện cư trú không vì mục đích lợi nhuận và các giấy tờ bắt buộc đi kèm khác tại Đại sứ quán.    

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ cần thiết, Đại sứ quán sẽ gửi tham vấn về Cơ quan đại diện của Chính phủ có thẩm quyền, và cơ quan này sẽ giải quyết đơn xin cấp phép trong thời hạn tối đa 1 tháng. Trường hợp không có quyết định rõ ràng được đưa ra trong thời hạn nêu trên thì có thể hiểu là bị từ chối cấp phép.   

 • Nếu quyết định từ chối cấp phép, Đại sứ quán sẽ thông báo cho đương sự về việc này và chỉ ra cho đương sự các phương thức kháng nghị đối với quyết định từ chối đó, cơ quan nhận đơn kháng nghị và thời hạn nộp đơn kháng nghị. Tiếp theo đó, Đại sứ quán sẽ ra quyết định lưu hồ sơ đối với đơn xin thị thực. Đặc biệt, đơn xin cấp phép sẽ bị từ chối nếu người xin thị thực đã có án tích tại Tây Ban Nha hoặc tại bất kỳ một quốc gia nào mà đương sự cư trú trong vòng 5 năm trở lại đây với các tội danh có trong luật pháp Tây Ban Nha. Đơn xin cấp phép cũng bị từ chối nếu đương sự vẫn đang trong thời hạn cam kết không quay trở lại Tây Ban Nha và tự nguyện quay trở lại nước bản địa .    
 • Trường hợp được Cơ quan đại diện của Chính phủ đồng ý cấp phép, Đại sứ quán sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ và đưa ra quyết định về đơn xin thị thực trong thời hạn tối đa 3 tháng.     

Phép tạm trú sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày chính thức nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Phép này đi kèm với thị thực sẽ cho phép đương sự cư trú tại Tây Ban Nha trong vòng 1 năm mà không được thực hiện bất kỳ hoạt động lao động hoặc công việc nào. Loại phép này có thể được gia hạn hàng năm theo các điều kiện được nêu trong Điều 51 Nghị định Hoàng gia 557/2011 ngày 20 tháng 4 thông qua Quy chế Luật Tổ chức 4/2000 về quyền và sự tự do của người ngoại quốc tại Tây Ban Nha và việc hòa nhập xã hội của họ.

Các quy định đặc biệt về việc xin cấp thị thực Cư trú không vì mục đích lợi nhuận 

Các giấy tờ nộp kèm đơn xin thị thực

Trước khi xem thông tin liên quan về việc nộp đơn xin thị thực quốc gia và các giấy tờ chung kèm theo loại thị thực này, đương sự cần chuẩn bị một số loại giấy tờ được yêu cầu đặc biệt dành cho các trường hợp tạm trú không vì mục đích lợi nhuận.  

 • Đơn xin cấp Phép tạm trú không vì mục đích lợi nhuận. 
 • Tờ khai nộp lệ phí cấp Phép tạm trú lần đầu. Đương sự sẽ phải nộp mức lệ phí là 244.000 đồng bằng tiền Việt và nộp bằng tiền mặt tại cửa tiếp khách của bộ phận lãnh sự tại thời điểm nộp đơn xin thị thực.   
 • Đương sự cần nộp kèm đơn xin thị thực các giấy tờ chứng minh khả năng chi trả với mức tối thiểu đủ để cho phép đương sự sinh sống trong khoảng thời gian cư trú: trong năm 2014 mức chứng minh tối thiểu này là 2.130 Euro một tháng. Trong trường hợp nhiều thành viên trong cùng một gia đình cùng xin loại thị thực tạm trú không vì mục đích lợi nhuận, người đứng đầu gia đình sẽ là người duy nhất phải chứng minh mức khả năng chi trả nói trên, những thành viên còn lại mỗi người chỉ phải chứng minh khả năng chi trả tối thiểu với mức là 532,51 Euro 1 tháng. Để chứng minh khả năng chi trả các mức tối thiểu nói trên, đương sự có thể nộp sao kê ngân hàng 3 tháng cuối, séc bảo đảm, séc du lịch, thư chứng nhận trả tiền và thẻ tín dụng kèm theo xác minh số dư tài khoản hoặc sổ tiết kiệm hiện có (yêu cầu tài khoản chính chủ, không nộp giấy tờ ngân hàng của người thứ ba). Không chấp nhận xác nhận ngân hàng hoặc sao kê tài khoản cấp qua Internet. Đối với các trường hợp ứng sinh hoặc dự tu không cần thiết phải chứng minh khả năng chi trả, mà chỉ cần nộp giấy chứng nhận của tổ chức tôn giáo trong đó nêu rõ:   
  • Tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến người xin thị thực trong khoảng thời gian đương sự cư trú tại Tây Ban Nha, và  
  • Các hoạt động mà người xin thị thực thực hiện tại Tây Ban Nha hoàn toàn mang tính chất tôn giáo và đương sự sẽ không thực hiện bất cứ hoạt động lao động hoặc công việc nào.   
 • Người xin thị thực cần mua bảo hiểm y tế của một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Tây Ban Nha.   
 • Đối với các trường hợp ứng sinh hoặc dự tu, đương sự cần nộp thêm giấy chứng nhận của Bộ Tư pháp xác nhận nhà thờ, tôn giáo, nhà dòng hoặc tổ chức tôn giáo tương ứng có tên trong Đăng ký các Tổ chức tôn giáo của Bộ Tư pháp.   

Các lý do từ chối thị thực  

Ngoài các lý do chung dẫn đến việc từ chối bất kỳ đơn xin thị thực quốc gia nào, các đơn xin thị thực tạm trú không vì mục đích lợi nhuận sẽ bị từ chối nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:   

 • lưu trú bất hợp pháp trong lãnh thổ Tây Ban Nha   
 • nằm trong diện bị từ chối tại lãnh thổ các quốc gia có ký kết hiệp định với Tây Ban Nha về vấn đề này   
 • không chứng minh tài chính đủ để chi trả cho các chi phí ăn ở và lưu trú, bao gồm, nếu có, các chi phí cho thân nhân trong gia đình trong khoảng thời gian dự định lưu trú tại Tây Ban Nha mà không cần phải thực hiện bất cứ hoạt động lao động hay công việc nào.   
 • không có bảo hiểm y tế mua của một đơn vị bảo hiểm công hoặc tư được phép hoạt động tại Tây Ban Nha   
 • mắc một trong các bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng thể theo Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005  
 • chưa nộp lệ phí xét duyệt thị thực   
 • khi nộp các giấy tờ giả hoặc đưa ra các luận cứ không chính xác hoặc có ý đồ xấu với mục đích tạo cơ sở cho đơn xin thị thực    
 • khi có nguyên nhân được quy định trong luật pháp buộc phải không tiếp nhận xét duyệt hồ sơ mà tại thời điểm nhận hồ sơ không nhận ra được nguyên nhân đó.

Các quy định nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú

Sau khi nhận thị thực, đương sự cần nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời hạn ghi trên thị thực: 90 ngày. Thị thực đi kèm với phép tạm trú sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha, và sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha theo diện tạm trú không vì mục đích lợi nhuận cho đến khi hết hạn.     

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha đương sự cần trực tiếp đến Phòng Ngoại kiều hoặc Phòng Cảnh sát tương ứng để xin cấp Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài, và thẻ này sẽ được cấp theo thời hạn hiệu lực của Phép tạm trú, với thời hạn tối đa 1 năm và sẽ cho phép đương sự cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha cho đến khi hết hạn.


Thông tin liên hệ:

ThreeI – Học và định cư nước ngoài

Địa chỉ: 19 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://threei.com.vn/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Dungthreei 

Hotline: 0974.83.31.81 – 0896.65.25.99