Thường trú nhân cho doanh nhân thành lập doanh nghiệp tại Thụy Điển

Nếu bạn có kế hoạch làm việc làm việc hơn ba tháng để bắt đầu và vận hành công việc kinh doanh của bạn, hoặc nếu bạn trở thành một thành viên sở hữu của một công ty thì bạn cần phải có thường trú nhân. Thường trú nhân phải được cấp trước khi bạn đến Thuỵ Điển. Bạn cần nộp online tại Việt Nam hoặc bất kỳ nước mà bạn đang sinh sống nào ngoài Thuỵ Điển.

Các yêu cầu cần có để xin thường trú nhân

Để nộp đơn xin thường trú nhân để bắt đầu việc kinh doanh của bạn, bạn phải:

  • Có passport còn hạn ( nếu passport của bạn sắp hết hạn bạn phải gia hạn nó vì bạn không thể nhận được giấy phép lâu hơn thời hạn hiệu lực của passport bên bạn.
  • Chứng minh bạn có kinh nghiệm đáng kể trong ngành và kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của riêng bạn trước đây
  • Chứng minh rằng bạn biết tiếng Anh hoặc tiếng Thuỵ Điển
  • Chứng minh bạn là người đang vận hành công ty, có trách nhiệm điều hành và sở hữu ít nhất 50% cổ công ty
  • Các dịch vụ và sản phẩm công ty bạn phải được sản xuất và/ hoặc bán tại Thuỵ Điển
  • Chứng minh được rằng bạn có đủ tài chính để nuôi nổi bạn và các thành viên gia đình bạn sống trong năm đầu tiên ( tương đương SEK 200,000 cho bạn và SEK 100,000 cho vợ/ chồng bạn và SEK 50,000 cho mỗi người con phụ thuộc
  • Trình bày tài liệu các tài liệu hỗ trợ hợp lý cho ngân sách của bạn
  • Chứng minh được bạn có được sự liên hệ và mạng lưới khách hàng tại Thuỵ Điển
  • Cho thấy rằng sau thời gian thử nghiệm 2 năm thì tình hình tài chính công ty đang cân bằng và bạn có thể tự xoay sở được và và hỗ trợ bất kỳ thành viên nào trong gia đình ( số tiền quy định được tính dựa trên tiêu chuẩn thu nhập cùng với nhà ở tại Thuỵ Điển)
  • Trong hầu hết các trường hợp bạn phải thanh toán tất cả các loại phí (phí nộp giấy phép thường trú)

Thông tin liên hệ:

ThreeI – Học và định cư nước ngoài

Địa chỉ: 19 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://threei.com.vn/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Dungthreei 

Hotline: 0974.83.31.81 – 0896.65.25.99