Visa EB-1

Visa EB-1: là loại visa định cư Mỹ theo diện tay nghề lao động ưu tiên không cần giấy chứng nhận lao động (Labor certification).

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH VISA EB-1

Visa EB-1: là loại visa định cư Mỹ theo diện tay nghề lao động ưu tiên không cần giấy chứng nhận lao động (Labor certification).

CÁC LOẠI  VISA EB-1

Có 03 loại visa EB-1:

  • Visa EB-1A: Người có kỹ năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, thương mại hoặc thể thao. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh tài năng/thành tựu bởi nhà nước hoặc quốc tế. Như vậy, ứng viên không cần phải có cung cấp công việc (job offers). Miễn là họ được vào Hoa Kỳ để tiếp tục công việc trong các lĩnh vực mà họ có khả năng đặc biệt
  • Visa EB-1B: Giáo sư và nhà nghiên cứu nổi bật với ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc nghiên cứu và được công nhận quốc tế
  • Visa EB-1C: Quản lý hoặc giám đốc điều hành Đa quốc gia đã được làm việc ít nhất một trong 3 năm trước đó bởi các liên kết ở nước ngoài, công ty mẹ, công ty con, hoặc chi nhánh của người sử dụng lao động Mỹ. Visa EB-1C có thể được xin độc lập hoặc là bước thứ 2 của visa L1.

Thông tin liên hệ:

ThreeI – Học và định cư nước ngoài

Địa chỉ: 19 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://threei.com.vn/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Dungthreei 

Hotline: 0974.83.31.81 – 0896.65.25.99